Обліково-аналітичне забезпечення управління податком на додану вартість (на матеріалах ПрАТ Волинська обласна друкарня ДАК Укрвидавполіграфія )

Обліково-аналітичне забезпечення управління податком на додану вартість (на матеріалах ПрАТ Волинська обласна друкарня ДАК Укрвидавполіграфія )

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Налоговое право   |   Количество листов: 43

Одним із складових податкової системи України є податок на додану вартість. Він відіграє значну практичну і теоретичну функцію. Податок є найбільш поширеним та проблемним податком у світі. Практика використання ПДВ показує, що даний податок, завдяки своїй універсальності, забезпечує широку й стійку базу формування бюджету. Останнім часом в Україні ускладнилося адміністрування ПДВ, що негативно позначається на економічній ситуації в державі. Відповідно до змін, які відбулися в 2015 році в системі адміністрування, обліку та звітності з ПДВ, з'явилася потреба у створенні ясної системи обліку шляхом забезпечення своєчасного визнання податкових зобов’язань та податкового кредиту, достовірності відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій. Об’єктом дослідження є приватне акціонерне товариство «Волинська обласна друкарня» корпоративне підприємство Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання». Предметом є дослідження практичних та теоретичних основ обліку і аналізу податку на додану вартість


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
1.1. Ґенеза і природа непрямих податків: систематизація зарубіжних і
вітчизняних наукових праць.
1.2. Оцінка нормативно-правового забезпечення ПДВ
1.3. Методичні підходи до форматів аналітичного забезпечення управління
податком на додану вартість у виробничих організаціях
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ПРАТ «ВОЛИНСЬКА
ОБЛАНА ДРУКАРНЯ» ДАК «УКРИВАДАВПОЛІГРАФІЯ»
2.1. Економіко-організаційна характеристика діяльності підприємства
2.2. Аналіз структури та динаміки нарахування і сплати ПДВ
2.3. Аналіз впливу факторів на формування податкового кредиту і податкового
зобов’язання
2.4. Побудова оптимізаційної моделі податкового навантаження з урахуванням
зовнішніх і внутрішніх факторів ризику
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ПРАТ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАНА ДРУКАРНЯ» ДАК
«УКРИВАДАВПОЛІГРАФІЯ»
3.1. Загальні відомості про організацію бухгалтерського обліку та систему
оподаткування на підприємстві
3.2. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з ПДВ
3.3. Облік ПДВ в системі електронного адміністрування
3.4. Прогнозування податкової декларації з ПДВ на визначений період (місяць,
рік)
Висновки до розділу 3

5

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match