ДИСЕРТАЦІЯ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ В АНТЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ЇХ РОЗВИТКУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

ДИСЕРТАЦІЯ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ В АНТЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ЇХ РОЗВИТКУ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Медицинское право   |   Количество листов: 196

Низький рівень стоматологічного здоров'я, насамперед дитячого населення та вагітних жінок, є однією з найбільш актуальних проблем в Україні на теперішні. Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей перших років життя у світі сягає 70 % (American Academy of Pediatric Dentistry, 2009), а в окремих регіонах України − 95 % [16]. Висока поширеність карієсу тимчасових зубів спонукає до пошуку нових методів лікувально-профілактичних заходів не лише в постнатальному, але і в антенатальному періодах розвитку дитини. Профілактика карієсу зубів має починатися в ембріональний період розвитку, який є основним у формуванні резистентних тканин зуба до каріозного ураження. У цей період на формування зачатків зубів може впливати низка чинників [149], які розподіляють на керовані та некеровані. Актуальним при розробці профілактичних заходів є зниження впливу керованих чинників, зокрема харчування. Сьогодні вивчено вплив на формування емалі зубів незбалансованого харчування. В умовах досліду дефіцит протеїнів у період розвитку зубів призводить до зменшення їхнього розміру і маси, порушення структури емалі зубів. Надлишок вуглеводів спричинює гіпоплазію емалі тимчасових (24 %) і постійних (45 %) зубів. Високий вміст жирів збільшує проникність емалі, навіть якщо частка сахарози у харчовому раціоні незначна


ЗМІСТ Стор.
АНОТАЦІЯ 2
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 12
ВСТУП 13
РОЗДІЛ 1. АНТЕНАТАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ
ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Поширність раннього дитячого карієсу. 20
1.2. Чинники ризику виникнення раннього дитячого карієсу

в антенатальний період.

22

1.2.1. Стоматологічна захворюваність у вагітних 24

1.2.2. Особливості змін ліпідного обміну у жінок під час

вагітності

30

1.2.3. Роль харчування у виникненні стоматологічних

захворювань

31

1.2.4. Генетичні аспекти виникнення стоматологічних

захворювань

35

1.3. Чинники ризику виникнення РДК в постнатальний

період.

38

1.4. Засоби та методи профілактики карієсу тимчасових

зубів.

42

1.4.1. Засоби та методи антенатальної профілактики карієсу

зубів у вагітних

43

1.4.2. Засоби та методи постнатальної профілактики раннього

дитячого карієсу

46

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

2

2.1. Характеристика об’єкту клінічних досліджень 53
2.2. Клінічні методи дослідження 53

10

2.3. Лабораторні методи дослідження
2.3.1. Оцінка мінералізувальної здатності ротової рідини 60
2.3.2. Визначення порушення ліпідного обміну у вагітних 62
2.4. Методи, що використовувалися для проведення

експериментальних досліджень

2.4.1. Характеристика харчової речовини 63
2.4.2. Характеристика експериментального матеріалу 65
2.4.3. Лікувально-профілактична схема у вагітних та їх дітей

до 24 місяців життя

67

2.5. Статистичні методи дослідження 79
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО
СТАТУСУ ВАГІТНИХ ЖІНОК
3.1. Клінічні особливості перебігу карієсу зубів у вагітних 81
3.2. Клінічні особливості перебігу хвороб пародонта у

вагітних

85

3.3. Чинники ризику виникнення основних

стоматологічних захворювань у вагітних

87

3.4. Кореляційний взаємозв’язок біохімічних та
морфологічних властивостей ротової рідини з
показниками ураження зубів карієсом та гінгівітом у
вагітних

91

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДІЄТИ ІЗ
ПІДВИЩЕННИМ ВМІСТОМ CHOLESTEROL
4.1. Результати експресії генів, що кодують аmeloblastin,
OPG та RANKL в тканинах нижньої щелепи 17 –
денних ембріонів мишей

96

4.2. Зміни морфологічної структури зачатків зубів у 17 –

денних ембріонів мишей

101

РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-

11

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СХЕМИ У ВАГІТНИХ В УМОВАХ
ВЕЛИКОГО МІСТА
5.1 Ефективність лікувально0профілактичної схеми

вагітних у стоматолога.

111

5.2. Ефективність санітарно-просвітницької роботи серед

вагітних.

117

5.3. Ефективність профілактики раннього дитячого карієсу

у дітей до 24 місяців

120

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 125
ВИСНОВКИ 141
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 143
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 146
ДОДАТКИ 200


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match