Дослідження забезпеченості основними засобами підприємства та обґрунтування напрямів підвищення їх використання

Дослідження забезпеченості основними засобами підприємства та обґрунтування напрямів підвищення їх використання

Вид работы:   |   Предмет работы:   |   Количество листов: 87

Особливо актуальні ці проблеми для підприємств машинобудування, адже низька забезпеченість обмежує можливості підприємства у впровадженні інновацій, посиленні мотивації, розвитку персоналу. Отже, пошук та реалізація резервів зростання забезпеченості основними засобами на рівні підприємств є особливо актуальними.


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
1.1. Економічна суть поняття «основні засоби»
1.2. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
1.3. Міжнародна практика та вітчизняний досвід використання основних
засобів підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОСНОВНИМИ
ЗАСОБАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДП «АСЗ №1 «АТ «АК Богдан Моторс»
2.1. Аналіз основних тенденцій діяльності машинобудування
2.2. Аналіз складу, структури та технічного стану основних засобів
2.3. Економічна ефективність використання основних засобів ДП «АСЗ №1 «АТ «АК Богдан Моторс»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДП «АСЗ №1 «АТ «АК БОГДАН МОТОРС»
3.1 Удосконалення методики визначення потреби та шляхи підвищення
ефективності використання основних засобів.
3.2. Механізм формування та управління основними засобами у ДП «АСЗ №1 «АТ «АК Богдан Моторс»
3.3. Економічне обґрунтування проекту










ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы





Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match