ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЇЇ ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЇЇ ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Гражданское право   |   Количество листов: 56

У другій половині ХХ століття як реакція на жахи Другої світової війни відбувся стрімкий розвиток міжнародних прав людини та створення регіональних систем захисту цих прав. Європейська система захисту прав людини була започаткована із заснуванням Ради Європи, метою утворення якої стало утвердження принципів верховенства права, демократії та захисту прав всіх осіб, які знаходяться під юрисдикцією держав-членів Ради Європи. Одним із перших документів, прийнятих Радою Європи, стала Конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. Механізм Європейської Конвенції включає як норми самої Конвенції, так і Протоколи до неї та рішення Європейського суду з прав людини


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЇЇ
ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК 7
1.1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : історія
створення та структура. 7
1.2. Зміни та протоколи до конвенції 13
1.3. Принципи тлумачення конвенції 18
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК
ОСНОВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 23
2.1. Європейський суд з прав людини: історія виникнення, структура, склад,
компетенція 23
2.2. Права та основоположні свободи людини, що гарантуються
Конвенцією 28
2.3. Контроверсійні питання у системі захисту прав людини. Практика
ЄСПЛ 33
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ 37
3.1. Україна та ЄСПЛ 37
3.2. Рішення ЄСПЛ як джерело права в України 42
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match