Відтворення національно-специфічних реалій німецької мови в українських перекладах

Відтворення національно-специфічних реалій німецької мови в українських перекладах

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Литература   |   Количество листов: 83

Важливим питанням у сучасній лінгвістиці є те, чи може мова бути відображенням культури. Відповідь на нього залежить від того, наскільки мова здатна відображати дійсність, частиною якої і є культура. Цінності однієї національної спільноти, які цілком відсутні в іншій або суттєво відрізняються від них, являють собою національний соціокультурний фонд, який знаходить своє відображення у мові. Дослідження соціокультурного фонду та лексики, що його відображає, є необхідним для глибшого розуміння оригіналу та відтворення відомостей про ці цінності в перекладі за допомогою мови іншої національної культури


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 РЕАЛІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.2 СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЙ
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕАЛІЙ
2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ
2.1.1 ПРЕДМЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
2.1.2 ЧАСОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
2.1.3 ЕТНОРЕАЛІЇ
2.1.4 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ ЗА Р.П. ЗОРІВЧАК
2.2 ПРИЙОМИ ПЕРЕДАЧІ РЕАЛІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
2.2.1 ТРАНСКРИПЦІЯ ТА ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ
2.2.2 СТВОРЕННЯ НОВОГО / СКЛАДНОГО СЛОВА
2.2.2.1 КАЛЬКУВАННЯ
2.2.2.2 НАПІВКАЛЬКУВАННЯ
2.2.4 КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД
2.2.5 ГІПО-ГІПЕРОНІМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
2.2.6 ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ СЛОВА-РЕАЛІЇ
2.2.7 ДЕСКРИПТИВНА ПЕРИФРАЗА, ЧИ ПЕРИФРАСТИЧНИЙ (ОПИСОВИЙ,
ДЕСКРИПТИВНИЙ) ПЕРЕКЛАД
2.2.8 ПРЕЦЕНЗІЙНІ СЛОВА
2.3 ПРИНЦИП ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match