ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ДОБРОТА В АНГЛІЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ДОБРОТА В АНГЛІЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Литература   |   Количество листов: 37

Складати казки люди починали дуже давно, за багато сторічь до того, як винайшли папір і заходились друкувати книжки, і навіть задовго до того, як навчилися записувати вигадані й правдиві розповіді на папірусі чи на пергаменті, тобто на аркушах, виготовлених із листя тростини та зі шкіри різних тварин. Казки в давнину ніхто не записував - їх складали, розповідали на дозвіллі дітям або й дорослим, ті, в свою чергу, переповідали їх своїм дітям, і так вони переходили від покоління до покоління. З часом люди забували, хто склав ту чи іншу казку, та й, зрештою, в неї був не один автор: адже, переповідаючи почуте колись у дитинстві, люди часто переінакшували його, дещо змінювали, дещо додавали, казка обростала новими образами, новими подробицями, що відображали побут і звичаї саме тієї місцевості, куди вона примандрувала. XIX ст. було періодом Інтенсивного розвитку художньої літератури для дітей і молоді в багатьох країнах світу


ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЗКИ ЯК
СВОЄРІДНОГО ЖАНРУ НАРОДНОЇ ТРОРЧОСТІ
……………………………7
1.1. Роль та значення казок в світовому фольклорі, підходи до
інтерпретації та визначення народної казки
……….……………………………7
1.2. Поняття й особливості літературної казки як виду оповідального
фольклору. Види казок …………………………………………………………….21
1.3. Структура та композиція казки, система образів та композиційно-
мовні форми. Специфіка зображення добра і зла в казках сучасності
………..27

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ ДОБРОТА В
АНГЛІЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ ……………………………………………
2.1. Дослідження народної казки в межах парадигм лінгвістики: добро
та зло як предмет наукового дослідження в англійській лінгвістиці
……………
2.2. Аналіз англійської народної та авторської казок: жанрово-
композиційні та лінгвістичні аспекти …………………………………………..

РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОБРОТА» В
АНГЛІЙСЬКІЙ КАЗЦІ ………………………………………………………….
3.1. Використання асоціативного експерименту як ефективного методу
дослідження змісту поняття та його структури ………………………………..
3.2. Структура поняття «good »/ «добро» в англійській казці ………….

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………

3
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………
ДОДАТКИ…………………………………………………………………
Додаток А. Методична розробка проведення уроку англійської
літератури в школі з використанням англійських казок ………………………


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match