Вдосконалення рекламного менеджменту на промисловому підприємстві ТОВ «Ворожба»

Вдосконалення рекламного менеджменту на промисловому підприємстві ТОВ «Ворожба»

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 90

Актуальність обраної теми «Вдосконалення рекламного менеджменту на промисловому підприємстві ТОВ «Ворожба»» полягає у тому, що ринок сільськогосподарської продукції на даний час характеризується значною насиченістю, різноманітністю асортиментом продукції, динамізмом розвитку підприємств-суб’єктів даного ринку та загостренням конкуренції. Однією з умов досягнення конкурентних переваг та ефективного функціонування в такій ситуації є організація та проведення ефективної рекламної кампанії. Об'єктом дослідження дипломної роботи спеціаліста є рекламний менеджмент діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Ворожба», яке займається виробництвом різних видів ковбас та напівфабрикатів. Предметом система організаційно-економічних відносин, які виникають в процесі управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ «Ворожба».


ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 9
1.1 Роль рекламного менеджменту в роботі промислового підприємства 9
1.2 Рекламний менеджмент у системі управління підприємством 15
1.3 Зарубіжний досвід в рекламному менеджменті 24
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 29
2.1 Теоретичні засади рекламного менеджменту 29
2.2 Методичні підходи до організації системи рекламного менеджменту 39
2.3 Механізм забезпечення рекламного менеджменту 45
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТОВ «ВОРОЖБА» 51
3.1 Характеристика та аналіз діяльності промислового підприємства ТОВ «Ворожба» 51
3.2 Аналіз рекламної діяльності промислового підприємства ТОВ «Ворожба» 67
3.3 Напрямки вдосконалення рекламного менеджменту на ТОВ «Ворожба» 75
ВИСНОВКИ 83
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85
ДОДАТОК А 90
ДОДАТОК Б 93


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match