Управління маркетингом

Управління маркетингом

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Маркетинг   |   Количество листов: 65

В умовах впровадження ринкових відносин в Україні постає потреба в новій культурі бізнесу, одним з носіїв якої є маркетинг. Зростаюча конкуренція вимагає від підприємця такої організації господарської діяльності, при якій найвищі результати досягаються при найменших затратах. У світовій практиці маркетинг з'явився не відразу. Він - результат багаторічної еволюції поглядів менеджерів на цілі, завдання і методи розвитку виробництва і збуту. Стимулювання продажів, реклама, методи зв'язків з громадськістю застосовувалися ще в стародавньому Римі, а може бути, і раніше. У сучасній парадигмі управління підприємство розглядається як відкрита система, результати діяльності якої визначаються її позицією на ринку, здатністю до новаторства, продуктивністю, розвитком персоналу, якістю продукції


Вступ………………………………………………………………………….…..….….3
Розділ І. Теоретичні основи маркетингової діяльності підприємства………………5
1.1 Розвиток маркетингу та історія його виникнення………………..………..5
1.2 Основні функції,принципи та методи маркетингової діяльності
підприємства………………………………………………..……..…………..….10
1.3 Основи управління маркетинговою діяльність
підприємства…………………………………………………………………………..18
Розділ II. Управління маркетингом основні поняття,форми та функціЇ……….…21
2.1 Поняття і функції управління маркетингом……………………..………..21
2.2 Форми управління маркетингом…………………………….………………22
2.3 Управління маркетинговою функцією………………………………….…26
2.4 Управління попитом…………………………………………..………….…27
Розділ ІІІ. Управління маркетингом на основі ТОВ «Пульсар»………………..…29
3.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ
«Пульсар»………………………………………………………….….…………29
3.2. Аналіз маркетингових заходів на підприємстві………………………….36
3.3 Оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю
підприємства…………………………………………………………………….45
Висновок…………………….………………………………….………………….…..55
Список використаних джерел….…………………………………………………….58
Додатки………………………………………………………………….……………..60


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match