ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВОГО ПЛАСТУ ФРАЗЕОЛОГІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВОГО ПЛАСТУ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Другое...   |   Количество листов: 54

Мова вважається однією з найвагоміших складових, що створює націю. Вона супроводжує людину з перших днів свого життя і до своєї смерті, вона розвивається разом із суспільством. Тому нема нічого дивного в тому, що багато століть багато вчених провели дослідження щодо виявлення основних законів розвитку не лише мови в цілому, однак й окремих його частин. Фразеологія є однією з галузей лексикології, яка вивчає стабільний обмін мовленням. Об'єктом вивчення фразеології як розділу мовознавства є стабільні вирази, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими лінгвістичними одиницями. Фразеологія національної мови збагачується і покращується, враховуючи безцінні скарби з приказів і прислів'їв, афоризму та анекдотів, віршів і каламбурів, речень і парадоксів, професіоналізм, мовних штампів та штампів − від усього, що століттями живиться і зберігається у своїй пам'яті носієм мови є люди


Анотація……………………………………………………………………………3
ВСТУП……………………………………………………………………………7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВОГО
ПЛАСТУ ФРАЗЕОЛОГІЇ………………………………………………………..7
1.1 Термін «фразеологічна одиниця»: сутність поняття та особливості
фразеологізмів…………………………………………………………………….7
1.2. Структура та природа компонентів фразеологізмів…………………….12
1.3. Семантика фразеологічних одиниць…………………………………….15
Висновки до розділу 1………………………………………………………….19
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО
ПОХОДЖЕННЯ…………………………………………………………………20
2.1. Сутність, функції та характерні особливості біблеїзмів………………..20
2.2. Класифікаційні ознаки біблеїзмів………………………………………..24
Висновки до розділу 2………………………………………………………….28
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В ТЕКСТАХ БІБЛІЙНОГО
ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ……………29
3.1. Характеристика українських та англійських біблеїзмів при перекладі.29
3.2. Дослідження співвідношення біблеїзмів в англійській та українській
мовах та їх відтворення під час перекладу……………………………………33
Висновки до розділу 3…………………………………………………………44
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………47
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..51


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match