ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Литература   |   Количество листов: 39

У фразеології лаконічна форма відображає багатовіковий досвід людей, його культуру, вірування, традиції. Українські фразеологічні одиниці, крім того, зберігають для майбутніх поколінь пам'ять про красу природи своєї батьківщини. Фразеологічні одиниці з зоолексичними компонентами (ЗК) становлять значну частину фразеологічної основи української мови і активно використовуються в живій промові та сучасній художній прозі. ЗК підкреслюють і збагачують значення фразеології, надають їй яскраве експресивне забарвлення, прагматичний напрямок. Виходячи з вищевикладеного, ад'єктивні фразеологізми з зоолексичними компонентами заслуговують уваги вчених


СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………………………………3
ВСТУП……………………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
……………………………………………………………….………………………7
1.1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її диференційні
ознаки……………………………………………………………….7
1.2. Семантичні ознаки фразеологізмів……………………………….10
РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АД'ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З
ЗООЛЕКСИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ……………………………………13
2.1. Зоофразеологізми як об’єкт лінгвістичних досліджень в
українському мовознавстві………………………………………..13
2.2. Зоолексичний компонент як складник фразеологізму………….22
2.3. Структурно-семантичні та граматичні характеристики
ад’єктивних зоофразеологізмів…………………………………..28
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..………….38
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ…………………….40


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match