СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ

СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Валютный диллинг   |   Количество листов: 104

На сучасному етапі розвитку Україні питання відповідальності за валютні правопоршення привертає до себе все більше уваги. Валютним законодавством визначено порядок проведення операцій з валютними цінностями як всередині країни так і зовні. Держава організовує валютний контроль за дотриманням резидентами та нерезидентами валютного законодавства. При недотриманні правил валютних операцій, на порушників, передбачено застосування певних заходів фінансового впливу. Держава здійснює валютне регулювання та встановлює відповідальність за порушення валютного законодавства. Притягнені до відповідальності можуть бути як професійні учасники фінансового ринку так фізичні і юридичні особи які не є професійними учасниками ринка фінансових послуг. Мета валютного контролю полягає у забезпеченні дотриманні валютного законодавства. В радянський період питання, які пов'язані з обігом валюти, знаходились тільки у віданні держави та регламентувалися Постановою ЦВК і Раднаркому СРСР 7 січня 1937 року "Про угоди з валютними цінностями та про платежі в іноземній валюті" 1 та іншими, підзаконними нормативними актами, 2 що було викликано тогочасними підставами


ВСТУП………………………………………………..….…….……..………..….3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА
ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ……………………
1.1. Визначення валютного правопорушення в доктрині фінансового права та
юридичної практики…….……..……….……………………….…………………10
1.2. Види валютних правопорушень та їх
специфіка……..…..…………….….18
1.3. Кваліфікація валютного
правопорушення…………………………………25
РОЗДІЛ 2. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА………………………………………………………..…..33
2.1. Види санкцій, передбачених валютним законодавством……………………33
2.2. Особливості застосування окремих видів санкцій…………………..……43
2.3. Судова
практика……………………………………………………………..52
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЧИННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА…..……….……..……..…62
3.1. Проблемні питання сфері легалізації (відмивання) брудних
грошей………….……………………………………………………….………..62
3.2. Здійснення заходів впливу до банків за порушення валютного
законодавства………………………………………………………..……….…..70
3.3. Проект ЗУ «Про іноземну валюту» як перспектива вдосконалення
чинного валютного законодавства
………..……….………………………………….…..76
ВИСНОВКИ………………………….………………………………………….90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….……………………106
ДОДАТКИ


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match