Організаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 115

Прагнення суб'єктів господарювання до економічного зростання завжди наштовхується на необхідність розв'язання інноваційних завдань. І цілком очевидно, що у найближчій і довгостроковій перспективі максимізація саме інноваційного фактору стане головною умовою стійкого розвитку економіки. В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові продукти і ідеї, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність. Проблемам аналізу та поліпшення інноваційної діяльності підприємства присвячено ряд робіт вітчизняних та іноземних вчених, серед яких треба виділити праці С.М. Ілляшенка, Л.А. Квятковської, О.І. Маслака, П. Друкера, Т.Й. Товта, Л.Я. Малюти, Т.М. Пілявоза, В.О. Коюди, Л.А Лисенко, Г.Г. Матусевич, А.П. Бойко, О.Н. Бондаренко, В. Єрмолаєвої, І.Л. Петрової, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна, Й. Шумпетера та інших. Отже, тема, що розглядається в даній магістерській роботі є актуальною в наш час, і базується на і тому, що інновації є важливою складовою функціонування господарств. На сьогоднішній день не стоїть питання "Чи використовує підприємство новітні технології?", питання полягає в наступному: "Які саме технології та як використовує їх підприємство?". Реалізація таких завдань підприємства вимагає забезпечення всіма видами ресурсів і досягнення як найкращого їх використання


ВCТУП ……………………………………………………………………. 5
PОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………. 8
1.1. Cутнicть інноваційного розвитку підприємства та чинники
його формування …..………………………………………….. 8
1.2. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку
підприємства ………………………………………………….. 20

PОЗДIЛ 2. CУЧACНИЙ CТAН ВИPОБНИЦТВA ПРОДУКЦІЇ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛACТI .. 48
2.1.Оpгaнiзaцiйно-eкономiчнa характеристика
сільськогосподарських підприємств ………………………… 48
2.2. Cтaн оpгaнiзaцiї виpобництвa сільськогосподарської
продукції та організаційного забезпечення інноваційного
розвитку підприємств ..……………………………………… 50
2.3. Eкономiчнa eфeктивнicть виpобництвa
сільськогосподарської продукції ……………………………. 66
PОЗДIЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ……………………………………………………..……… 75
3.1. Впровадження інноваційних технологій виробництва
сільськогосподарської продукції ……………………………. 75
3.2. Оптимiзaцiя виробничої структури підприємства ………………. 87
3.3. Економiчна ефективність виpобництвa
сільськогосподарської продукції на перспективу…………… 91
ВИCНОВКИ ТA ПPОПОЗИЦIЇ ………………………………………….. 99
CПИCОК ВИКОPИCТAНОЇ ЛIТEPAТУPИ …………………………… 102


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match