Облік коштів, розрахунків і дебіторської заборгованості

Облік коштів, розрахунків і дебіторської заборгованості

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Бухгалтерский учет   |   Количество листов: 50

Тема обліку грошових коштів є найважливішою для всіх, хто займається бізнесом. Помилки в оформленні касових операцій коштують дуже дорого. Штрафи підприємств, що здійснюють готівкові розрахунки, за різноманітні порушення нормативних актів, які регулюють подібні розрахунки, нерідко перевищують за своїм обсягом платежі з податку на прибуток. Така ситуація неприпустима, і однією з причин її виникнення може бути відсутність у бухгалтерів достатньо повної інформації про порядок здійснення касових операцій. У ринковій економіці постійний кругообіг коштів як в межах окремого підприємства, так і в економіці в цілому є об'єктивною умовою їх ефективного функціонування. Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками


Вступ…………………………………………………………………….1
1. Облік коштів, розрахунків і дебіторської
заборгованості…………..
2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів……………………………………………………………………
3. Облік нематеріальних активів……………………………………….
4. Облік виробничих і товарних запасів…………………………………
5.Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів………………….
6.Облік праці,її оплата і соціального страхування
персоналу…………
7. Облік власного капіталу і забезпечення
зобов’язань………………..
8.Облік витрат діяльності і готової продукції ………………………
9.Облік доходів і результатів діяльності………………………………..
10. Облік капітальних і фінансових інвестицій…………………………
11. Облік довгострокових і поточних зобов’язань……………………..
12. Фінансова звітність…………………………………………………..
Висновок………………………………………………………………….
Список використаної літератури………………………………………..


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match