ЕВОЛЮЦІЯ АНТРОПОНІМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

ЕВОЛЮЦІЯ АНТРОПОНІМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Литературоведение   |   Количество листов: 41

Вивчення слов’янських автохтонних імен (надалі САІ) має в українській антропоніміці уже більш ніж піввікову історію. До початку ХХ ст. імена вміщувались у церковні календарі та місяцеслови. Це давало змогу церкві регламентувати репертуар імен, не допускаючи народного впливу на їх вибір. Із середини ХІХ ст. вплив церкви у цих питаннях починає дещо слабшати. Античні часи демонструють складну систему власних особових імен, які дешифруються тільки в зв’язку з основними філософськими поняттями. Вивчення слов’янських автохтонних імен (САІ) має в українській антропоніміці уже більш ніж піввікову історію. До початку ХХ ст. імена вміщувались у церковні календарі та місяцеслови


Об’єктом дослідження є літературно-художня стилетвірна функція
антропонімів збірки М. Матіос «Нація».
Предметом дослідження є склад, структура та функціонально-
стилістичні можливості українських літературно-художніх антропонімів у
збірці М. Матіос «Нація».
Мета роботи – системний функціонально-стилістичний аналіз
літературно-художньої антропонімії книги М. Матіос «Нація».
Джерелами фактичного матеріалу послужила літературно-художня
збірка М. Матіос «Нація».
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
1) проаналізувати матеріал щодо еволюції антропонімних досліджень
на теренах України;
2) зібрати та систематизувати літературно-художні антропоніми
збірки «Нація»;
3) з’ясувати , як  індивідуально-стильові уподобання письменника
впливають на якісний та кількісний склад його літературно-художнього
антропонімікону;
4) запропонувати класифікацію антропомоделей, охарактеризувати
семантичне наповнення антропонімів.
Методи досліждення: у роботі основним є описовий метод, що
передбачає лінгвістичне спостереження, узагальнення та класифікацію
матеріалу.


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match