Економічна сутність та значення інвентаризації активів підприємства

Економічна сутність та значення інвентаризації активів підприємства

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 77

Інвентаризація - це один із основних методів обліку і контролю, який використовується для того, щоб зберегти достовірність показників обліку і протидіяти можливим розбіжностям. Проведення інвентаризації дає змогу виявити відхилення між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю власного капіталу і фінансових зобов’язань підприємства станом і оцінкою активів, перевірити повноту документального оформлення і відображення в обліку господарських операцій, довести реальність показників звітності господарюючого суб’єкта. Напрацювання нових методів та дослідження теоретичних основ до практичного здійснення процесу інвентаризації знайшли висвітлення у наукових роботах багатьох вчених. Проте коло питань, що стосується організації інвентаризації на сучасному етапі, не набули належного висвітлення і вимагають більш детального дослідження


Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади інвентаризації активів підприємства
1.1. Економічна сутність та значення інвентаризації активів підприємства
1.2. Інвентаризація, її види та порядок проведення
1.3. Нормативно-правове забезпечення інвентаризації активів
підприємства
Розділ 2. Методика та організація інвентаризації активів на підприємстві
2.1. Документальне забезпечення інвентаризації активів
2.2. Методика відображення результатів інвентаризації активів
2.3. Напрямки удосконалення методики та організації інвентаризації
підприємства
Розділ 3. Контроль розрахунків за відшкодуванням завданих збитків як
елемент системи управління підприємства
3.1. Мета, завдання та джерела контролю розрахунків за відшкодуванням
завданих збитків
3.2. Прийняття управлінських рішень за результатами контролю
розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


ПОМОЩЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ

Подготовим для Вас работу по стандартам Вузов

Готовая работа с высокой уникальностью по минимальной цене
Срок выполнения от 2 часов
Антиплагиат более 70%

Быстрый заказ работы

Мы перезвоним через 5 минут

Яндекс.Метрика

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match